BĂNG CHUYỀN SIÊU TỐC IQF CHILBLOCKTính năng vượt trội: ● Cho chất lượng sản phẩm cao, không bị cháy lạnh. ● Sản phẩm cấp đông giữ nguyên được hình dạng ban đầu. ● Đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp. ● Tất cả các khâu thiết kế, chế tạo, kiểm tra xuất xưởng đều được thực hiện tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh trong công nghiệp chế biến thực phẩm như HACCP/FDA. ● Công suất: 500 - 700 - 1.000kg/h.


BĂNG CHUYỀN SIÊU TỐC IQF CHILBLOCK

    Tính năng vượt trội:
    ● Cho chất lượng sản phẩm cao, không bị cháy lạnh. 
    ● Sản phẩm cấp đông giữ nguyên được hình dạng ban đầu. 
    ● Đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp. 
    ● Tất cả các khâu thiết kế, chế tạo, kiểm tra xuất xưởng đều được thực hiện 
    tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh trong công nghiệp chế biến thực phẩm 
    như HACCP/FDA.
    ● Công suất: 500 - 700 - 1.000kg/h.