Chọn vận tốc gió trên đường ống gióChọn vận tốc gió trên đường ống gió


 

 

Tốc độ gió trên đường ống m/s
Dạng công trình
Độ ồn nhỏ
Độ ồn trung bình
Ống cấp
Ống nhánh
Ống đi
Ống về
Ống đi
Ống về
Nhà ở  
3
5
4
3
3
Phòng ngủ 

Phòng ngủ khách sạn & bệnh viện
5
7.6
6.6
6
5
Phòng làm việc

Phòng giám đốc

Thư viện
6
10.2
7.6
9.1
6
Nhà hát
4
6.6
5.6
5
4
Văn phòng chung

Nhà hàng ,cửa hàng cao cấp

Ngân hàng
7.6
10.2
7.6
8.1
6
Cửa hàng bình thường

Café ,bida
9.1
10.2
7.6
8.1
6
Nhà máy ,xí nghiệp ,nhà xưởng
12.6
15.2
9.1
11.2
7.6